Изисквания при кандидатстване за лаптоп на изплащане

Задължителни изисквания към кандидатите

Общите задължителни изисквания, за да кандидатствате за лизинг, валидни за всички лизингови компании, са следните:

- Да сте български гражданин или чужденец, който пребивава постоянно в страната (има постоянно гражданство)

- Да сте на възраст от 18 до 66 г.

- Да притежавате лична карта

Допълнителни изисквания и критерии за одобрение

За да бъдете одобрени за кредита е желателно да отговаряте и на следните предварителни условия:

- Да имате постоянни доходи над минималните облагаеми за страната, да работите на постоянен трудов договор и да сте сигурни, че осигуровките ви са редовно внасяни

- Да опишете всички възможни допълнителни и странични приходи, които получавате (наеми, комисионни, пенсии и др)

- Да посочите коректно всички задължения към банки и финансови институции (в случай, че имате такива), в това число и кредитни карти и да погосявате редовно вноските по тях

- Желателно е да направите и първоначална вноска, макар и в минимален размер (в зависимост от стойността на продукта минимум 50 или 100 лв)

- Важно условие за отпускане на кредита е да живеете и работите на територията на България

Процедура по кандидатстване за лаптоп на изплащане

Изберете продукт от Notebook.bg.

Натиснете бутона Купи на лизинг › Поръчай › Попълнете формата за заявка и изберете начина на плащане.

При избор на покупка е необходимо да изберете лизингова институция – TBI, UniCredit, Post bank.

Процедурата по кандидадстване се състои в следните няколко стъпки:

1. Попълнете Искане-Декларация, след което го сканирайте и изпратете на sales@notebook.bg

2. Попълнете въпросника

*Времето необходимо за тази процедура е 30 минути

Join In The Fun, Leave A Comment!