Нови , по- добри батерии.

Екип от Стандфортският университет , е разработил , електрод , който ще удължи живота на литиево-йонните батерии.

Очаква се , дори и след 6000 зареждания , батерията да работи на 85 % , за разлика от сегашните 1000 .

По настоящем литиево-йонните батерии се състоят от анод (отрицателен електрод) и катод (положителен), отделени от електролит – течна сол на литий. Повечето итиево-йонните батерии притежават графитен анод , който е с капацитет , 400 mAh на грам. Новите батерии ще притежават двустенен силициев нанотръбен анод, чийто капацитет се качва на цели 4000 mAh на грам.

За момента няма данни , кога новите батерии ще бъдат пуснати в серийно производство.

Join In The Fun, Leave A Comment!