logo
cart 0 Кошница : 0 лв.

Няма продукти в пазарната количка

ОБЩО 0 лв.

Цената е с включен ДДС

Поръчай

Лизинг

1% оскъпяване на месец

 

Важи за всички стоки на стойност над 400 лв. с фиксиран 12, 15, 18, 24, 36 и 48-месечен срок на изплащане. Фиксиран ГЛП от 20.76% до 21.65% в зависимост от периода на изплащане. ГПР от 22.82% до 23.98% в зависимост от цената на избраната стока и периода на изплащане. 

  

Пример: Вземете стока за 1 000 лв. за фиксиран 18-месечен срок на изплащане с фиксиран ГЛП от 21.65% и платете 1 180.08 лв., ГПР 23.94%.

 


Изисквания за кандидатстване

Нужно е да сте пълнолетен, български гражданин или постоянно пребиваващ на територията на Република България.

 

Предсрочно погасяване

По всяко време можете да погасите кредита си предсрочно, като заплатите обезщетение, изчислено в съответствие с чл. 32, ал. 4 по ЗПК, а именно: 1% от размера на предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащия период на договора за кредит е по-голям от 1 година; 0.5% от размера на предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащия период на договора за кредит е по-малък от 1 година.

 

Първа вноска

Първата вноска по кредита Ви е дължима в рамките на 15-45 дни след подписването на Договор за отпускане на стоков кредит. Датата е отбелязана върху Договора за отпускане на стоков кредит. Възможно е да бъде 7-мо, 14-то, 21-во или 28-мо число на месеца.

 

 

Месечно погасяване (месечни вноски)

Можете да плащате месечните си вноски по банков път или по електронен път чрез ePay.

Нужно е да знаете номера на Вашия договор за кредит и размера на месечната Ви вноска.

Като клиент на Уникредит Кънсюмър Файненсинг, Вие получавате допълнително предимство - при плащане във всеки клон на УниКредит Булбанк не дължите банкови такси (обикновено таксата е 2 лв. за вноска).

 

Застраховка на кредита

При подписването на Договор за отпускане на стоков кредит можете да сключите застраховка "Защита макс" със застрахователна компания, партньор на УниKредит Кънсюмър Файненсинг. Тази застраховка цели да гарантира изплащането на вноските или на остатъчната сума при застрахователно събитие, така както е указано в Общите условия за застраховката.

 

 

 

При този вид лизинг могат да се финансират смартфони на стойност до 1000 лв. Смарфоните се числят  рискови устройства и затова към лизинга е включена и застраховка. Застрахователната премия  се изчислява като % от финансираната сума умножена по продължителността на кредита в месеци и е в размер на 0,0556%.

Периода, за които може да кандидадствате на лизинг е  3, 6, 9 и 12 месеца.

 

 

Предварителни критерии за одобрение:

Кандидатите трябва да имат постоянна работа и доход над минимално облагаемия такъв за страната (към момента - 270 лв.)

Размера на месечната вноска трябва да е съобразен с месечните доходи на клиента.

Ако клиентът няма домашен стационарен телефон, трябва да посочи като лице за контакт роднина по права линия.

 

Поръчителство

Поръчител е задължителен в следните случаи:

Когато исканата сума е по-голяма от 4 000 лв.

Когато кандидатът е на възраст между 18 - 21 или 61 - 66 г.

Когато кандидатката е в отпуск по майчинство. (Може да бъде изискан поръчител и в други случаи, при непълно покриване на някои от условията)

Поръчителят трябва да бъде роднина по права линия на кандидата. Съпругът/съпругата може да бъде гарант, ако той/тя не е работодател на своята съпруга/съпруг.

Поръчителят представя същите документи като кандидата и се подписва на полето за «Поръчител» и на «Декларация».

Поръчителят трябва да бъде на възраст между 25 и 58 години.

 

 

Условия за кандидатстване за покупки на изплащане към Ти Би Ай Кредит:

1. Изисквания:

Пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи.

 

2. Условия на кредита:

минимална стойност за финансиране 150 лв.

срок на погасяване – до 24 месеца;

без първоначална вноска;

на равни месечни вноски;

 

3. Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:

Данни от личната карта на Клиента.

Искане за финансиране

Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.

 

4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:

Копия от първо и последно съдебни решения;

Копие от удостоверение за данъчна регистрация;

Копие от индентификационен код по БУЛСТАТ;

Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването;

Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице;

Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/

Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;

Всички копия трябва да са заверени с текст "Вярно с оригинала" и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества - и с печат на Клиента.